Kort og godt kan man besvare spørgsmålet, hvorvidt det er lovligt eller ej at dampe e-cigaretter med nikotin. Det er fuldt ud lovligt at dampe løs på e-cigaretter med nikotin.

Der er dog forskellige restriktioner på salget af e-cigaretter med nikotin. Det er ulovligt for en forhandler i Danmark at sælge produkter med nikotin, såfremt man som forhandler ikke har en lægemiddelgodkendelse på sine produkter. Denne godkendelse er forholdsvis dyr og meget omfattende at få, hvorfor der endnu ikke er nogen danske forhandlere der har denne.

Hvor kan jeg så købe e-cigaretter med nikotin?

På trods af forbuddet imod salget af nikotin, er det stadig et produkt der er let tilgængelig rundt om i landet. Størstedelen af de butikker, som ligger rundt om i de forskellige byer, tager ikke forbuddet seriøst. De sælger forsat deres e-cigaretter med nikotin. De forhandler vælger altså at bryde loven, hvor de risikere at få en bøde for deres salg.

Hertil skal det tilknyttes, at det som benævnt ikke forbudt at købe disse e-cigaretter som forbruger. Det er altså forretningen, der står som sorteper i denne situation.

Det kan godt virke som lidt en gråzone, da man som forhandler godt må sælge til de danske forbrugere, så længe ens virksomhed ikke har beliggenhed i Danmark eller et andet land med samme lovgivning. I Tyskland er det eksempelvis lovligt at sælge e-cigaretter også med indhold af nikotin. Derfor ser man mange danskere bestille deres e-væske og e-cigaretter hjem over nettet, hvorfra processen bliver lovliggjort.

Ser forbuddet ud til at ændre sig?

EU er i gang med at få indført fælles regler for alle EU-lande, for netop at ophæve de nuværende gråzoner der end måtte være. Samtidig for at få et mere samlet EU.
Det er endnu ikke helt fast besluttet, hvad de nye restriktioner skal indebære.

Det har været på tale, at man vil sætte en begrænsning på, hvor meget væskerne må indholde. Altså vil man sætte et loft på e-cigarettens indhold med 20mg væske.

Minimumsalder for køb af e-cigaretter?

For flere år tilbage bestemte man, at minimumsalderen for køb af tobak skulle hæves fra de tidligere 16 år til de nuværende 18 år. Det burde efter loven altså ikke være muligt at købe tobaks produkter førend man er myndig.

Fejlagtigt tror mange, at de samme regler for køb af e-cigaretter og væskerne hertil. Dette er dog ikke rigtigt. I princippet kan man købe i alle aldre. Typisk har forhandlerne selv pålagt en minimumsalder, hvor grænsen her oftest er på 18 år.

Hvordan ser det ud for e-cigaretter uden nikotin?

Det er fuldt ud lovligt at købe og sælge e-cigaretter og væsker, så længe de altså ikke indeholder nikotin. Derfor ser man også nogle forhandlere, altså specielt dem der befinder sig på det danske marked, som blot sælger e-væske uden nikotin.

Problemet er dog, at den typiske bruger af e-cigaretten efterspørger med nikotin. Sådan forholder det sig for de fleste i starten af deres rygestop. Desto længere de når uden tobakscigaretterne, kan de begynde at trappe ned på nikotinen. For til sidst helt at dampe uden nikotin.

Læs mere om e-cigaretter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.