Sidste år blev næsten 3000 ejendomme begæret på tvangsauktion af forskellige årsager. Men hvad er en tvangsauktion – og hvordan kan man undgå at sende sin bolig på tvang?

I Danmark kan man sende en ejendom på tvangsauktion, hvis ejeren ikke betaler sine afdrag på lånet til boligen. Det er oftest kreditforeningen, der begærer tvangauktion.

Flere involverede i en tvangsauktion

For at forstå hvad en tvangsauktion er, skal man først kigge lidt på, hvordan en bolighandel oftest foregår.

Når man skal købe fast ejendom, er langt de fleste mennesker nødt til at optage et lån for at gøre dette. Oftest optages 80% af lånet i et realkreditinstitut og 20% i banken. Disse lån betales således af efter en fast aftale med kreditorerne – som er det, man kalder de firmaer eller personer, man skylder penge.

Dette kaldes, at der er pant i ejendommen: Kostede ejendommen 1.000.000 har realkreditinstituttet således 800.000 i pant i denne.

Hvis man ikke betaler disse afdrag, får realkreditinstituttet ikke sine investerede penge retur og har derfor kun én måde at få sin pant indfriet på: Ved at kræve ejendommen til salg og dermed få indfriet beløbet, de har bundet i ejendommen.

Tvangsauktionens forløb

Realkreditinstituttet kontakter fogeden med besked om, at ejeren ikke har betalt sine afdrag. Fogeden retter herefter henvendelse til ejeren med henblik på et møde, hvor vedkommende så enten kan betale de afdrag der skyldes eller aftale en ny afdragsordning. Sker ingen af delene, får kreditforeningen lov til at sætte ejendommen på tvangsauktion.

Først får ejendommens ejer dog mulighed for at indfri det fulde beløb inden 4 uger. Det kan de færreste dog, hvorefter der laves en salgsopstilling. Normalt forsøger man dog at sælge ejendommen på normal vis for at sikre den bedst mulige pris.

Lykkes det ikke, sendes ejendommen på tvangsauktion. Denne foregår i retten, hvor interesserede kan byde på ejendommen. Nogle gange afholdes auktionen ad 2 omgange, fordi buddene ved første auktion ikke var høje nok til at dække gælden i ejendommen. Det er altid højeste bud, der vinder auktionen. Uanset om dette blev afgivet ved første auktion.

Pengene fra en tvangsauktion tildeles efter, hvem der har flest penge bundet i ejendommen. Da beløbet der hentes ind på en tvangsauktion oftest ikke er så højt som gælden, vil det derfor i praksis ofte kun være kreditforeningen der får penge ud af det.

Bliver al gæld ikke indfriet ved auktionen, vil ejendommens ejer stadig skylde det resterende beløb til kreditforeningen, banken og eventuelle andre kreditorer.

En tvangsauktion kan forebygges

Der skal ofte ikke mere end 1-2 missede afdrag til realkreditinstituttet til, før fogeden kontaktes. Dette skal derfor undgås.

Har du en måned, du ikke kan betale dine afdrag, bør du derfor kontakte både din bank og realkreditinstitut og bede om udsættelse. Dette kan i langt de fleste tilfælde sagtens lade sig gøre.
Det eneste du aldrig må gøre er at ”lade stå til”.

Er det midlertidigt, du ikke har råd til at betale dine afdrag, kan det som regel løses ved at tale med kreditorerne. Men er det et vedvarende problem, på grund af for eksempel sygdom eller længerevarende ledighed, kan det i stedet være en god idé opsøge professionel gældsrådgivning.

Vedkommende kan rådgive dig i, hvordan du forholder dig, forhandle med dine kreditorer og lægge et holdbart budget til dig. På den måde kan du undgå at miste din bolig og skulle leve med den tyngende efterfølgende gæld.

De fleste gældsrådgivere er meget forstående og hjælper dig også gerne med at finde råd til rådgivningen – som i øvrigt oftest er småpenge, sammenlignet med de beløb, man skylder sine kreditorer. Det er også en god idé at tale med en gældsrådgiver omkring gæld efter en tvangsauktion. Måske opfylder du kriterierne for gældssanering og kan dermed komme hurtigt og billigere af med din gæld.