Skrevet af Anders Winnerskjold, stifter af Elevaid (platform for online terapi)

Online terapi er endnu ikke så udbredt i Danmark, som det er andre steder i verden. Men i lyset af corona-krisen, hvor langt flere danskere har taget online værktøjer i brug, så vil online terapi sandsynligvis blive anvendt langt mere i fremtiden. Det offentlige Danmark er også begyndt at anvende og implementere digitale terapiformer, hvorfor man også må forvente en lignende udvikling på det private marked.

Denne artikel vil i korte træk skitsere forskellen på digital og klassisk terapi samt berøre fordele og ulemper ved online terapi.

Hvad er forskellen på traditionel og online terapi?

De fleste mennesker har en forestilling om, hvordan en traditionel psykologsamtale foregår. Enten har man selv været i forløb, kender nogen der har været, eller set film eller tv-serier, som portrætterer terapi. Og selvom sidstnævnte ofte kan være en smule karikeret, så får man et nogenlunde billede af, hvordan en traditionel psykologsamtale foregår.

Til en klassisk samtale, er der typisk to mennesker til stede – terapeut og klient – som sidder overfor hinanden, snakker, reflekterer og sparrer om klientens udfordringer. Efter samtalen vil klienten ofte lave nogle øvelser eller forsøge at arbejde konkret med en eller flere problemstillinger indtil næste samtale, hvor terapeut og klient kan samle op. Antallet af samtaler mellem klient og terapeut kan være meget varierende og afhænger ofte af klientens konkrete ønsker og udfordringer. Der er ikke nogen skabelon for, hvad man kan snakke om til en samtale, og derfor kan de omhandle alt fra stress og angst til OCD og ensomhed.

Online terapi er bygget op på samme formel som traditionel terapi. Forskellen er blot, at man ikke sidder fysisk over for hinanden. Terapien kan både foregå over telefon og en video. Den mest udbredte form for digital terapi er gennem en live videoforbindelse, som man kender det fra Zoom eller FaceTime. Videoforbindelsen sikrer, at man både kan se ansigtsmimik, kropsprog og i højere grad fornemme hinanden, end hvis man taler over telefon. Terapi over en videoforbindelse opnår derfor mange af de samme styrker, som finder sted ved det fysiske møde.

Men online terapi er som nævnt ukendt grund for mange danskere. Derfor beskriver denne artikel i det følgende både fordele og ulemper ved digitale terapiformer.

Hvad er fordelene ved online terapi?

  • Det er nemt. Man kan sidde derhjemme i sofaen og få hjælp. Men man kan også være ude at rejse eller på udlandsophold. Online terapi kræver kun en internetforbindelse og rolige omgivelser.
  • Adgangsbarrieren sænkes. Hvis man har sociale udfordringer eller social angst, så kan det være mere beroligende at få terapi i trygge og vante rammer.
  • Der er forskningsmæssig evidens for, at online terapi kan være ligeså gavnligt som klassisk terapi.
  • Man behøver ikke møde op hos et psykologhus og sidde i et venteværelse. Der er desværre stadig en del stigma forbundet med at få mental støtte – og det betyder at nogle mennesker holder sig fra at få hjælp. Den problematik undgås med digital terapi.
  • Det er ofte billigere end klassisk terapi.

Hvad er ulemperne ved online terapi?

  • Det fysiske møde kan virke betryggende for nogle mennesker og det kan være rart ”at komme ud af huset”.
  • Der er ingen fysisk kontakt.
  • Terapeuten kan ikke række klienten en kleenex, hvis man bliver ked af det.

Uanset om man er tilhænger af online terapi eller ej, så er det kommet for at blive. Danmarks børn og unge er digitalt indfødte, og de forventer ’convenience’ når de handler – både når man køber sneakers, men også når man skal have mental hjælp. En stor gruppe danskere vil altså i fremtiden efterspørge hjælp online.