Når man har en virksomhed, kan en erhvervsjurist ofte være en kæmpe fordel, da det kan være svært at sætte sig ind i alt det juridiske, hvis man ikke har nogen forhåndsviden om dette. Mange virksomheder vælger derfor at alliere sig med en erhvervsjurist, som kan se på mange forskellige sager inden for erhverv og virksomhedsdrift. Vi vil i denne artikel svare på, hvad en erhvervsjurist kan hjælpe en virksomhed med.

Udarbejdelse af kontrakter

En erhvervsjurist har blandt andet specialiseret sig i at udarbejde kontrakter, hvor der skabes en sikkerhed for både virksomheden såvel som medarbejderen, kunden eller leverandøren. Det er vigtigt, at en erhvervsjurist enten selv udarbejder kontrakten eller kigger kontrakten igennem, da det giver et udtryk af professionalisme, at man kan aflevere en kontrakt, der er fejlfri og ikke mindst tager stilling til de potentielle problemer, der kan opstå i et samarbejde.

Kontrakter er nemlig ikke blot en kontrakt, hvor der skal være virksomhedens og medarbejderens underskrift. En kontrakt er den, man hele tiden vender tilbage til, hvis medarbejderen eksempelvis siger op eller bliver opsagt. Det er der i, man kan finde medarbejderens rettigheder, hvorfor en kontrakt skal være i orden, så der ikke er tvetydige formuleringer eller andet.

Erhvervslejekontrakter eller køb af lokaler

Mange virksomheder vælger at leje sig ind i nogle lokaler, hvilket en erhvervsjurist også vil kunne hjælpe med at få styr på, og de kan ligeledes læse lejekontrakten igennem. Hvis virksomheden derimod har købt nogle lokaler, skal erhvervsjuristen på et lidt større arbejde, idet en virksomhed ikke selv vil kunne tage sig af alle processer i et køb.

Når købsaftalen er ved at være i hus, kan det være en mulighed at få en erhvervsjurist til at læse den igennem, så virksomheden ikke skriver under på noget uventet. Derudover laver køberen også typisk et skøde, medmindre der står, at sælger skal betale dette i købsaftalen. I en sådan situation skal man bruge en erhvervsjurist, da skødet skal tinglyses. Det er vigtigt at få skødet tinglyst af en erhvervsjurist, da skødet ellers ikke er gyldigt.

Selskabsskat og skat

Derudover kan en erhvervsjurist også hjælpe virksomheden med skat og selskabskat, da det hvert år skal beregnes og betales. Det er vigtigt, at en virksomhed betaler både skat og selskabsskat korrekt, for det kan blive meget dyrt for virksomheden, hvis det ikke bliver betalt.

Skal man hyre en fast erhvervsjurist i sin virksomhed?

Der er mange forskellige muligheder, når det kommer til erhvervsjurister. Nogle firmaer vælger at ansætte en erhvervsjurist, som så arbejder med virksomhedens sager. Dette ses typisk i de større firmaer, hvor man oftere støder ind i juridiske sager. Andre virksomheder tilkalder en erhvervsjurist, når der er brug for en. Nogle tilkalder altid den samme, mens andre tilkalder den, der har mest erfaring inden for den bestemte problemstilling.

Nogle advokatfirmaer er begyndt med at lave abonnementer for både erhvervskunder såvel som privatkunder, hvor man betaler et månedligt beløb, i stedet for at betale for hver sag. Hvis man ikke har kapacitet til at ansætte en erhvervsjurist fast, men tit har brug for juridisk rådgivning, så kan dette være en god løsning for virksomheden. Der er lavet juridiske platforme hvor man kan tilkøbe erhvervsjuridisk rådgivning pr. time. Et eksempel på dette er legalhero.dk/erhvervsjurist/.

Der derfor mange muligheder, og det er op til hver enkel virksomhed at beslutte, hvilken måde der fungerer bedst for dem.