Der kan være flere grunde til, at du skal have kørt jord væk fra din ejendom. Ofte er det i forbindelse med byggeri, hvor der kan ende med at være ret store mængder jord til overs. Hvis ikke du vil have en ny bakke i haven, skal jorden køres væk, men hvor omfattende er det og hvad koster det?

Når du skal udregne pris på bortkørsel af jord, skal du kigge på henholdsvis mængden af jord og jordens tilstand. Er jorden forurenet, koster det nemlig mere at få fjernet, da den skal opbevares i containere, der lever op til nogle helt specifikke krav. Er jorden ikke forurenet eller blot let forurenet, flyttes det blot på en lastbil og prisen forventes at ligge på omkring 130-180 kroner per ton. Er det derimod forurenet, kan du forvente en pris på helt op til omkring 820 kroner per ton.

Må du selv køre jord væk?

Hvis du selv har mulighed for at flytte jorden eller hellere vil lege en lastbil og selv flytte det, må du som udgangspunkt gerne selv gøre det. Uanset om du gør det selv eller hyrer andre til det, skal du dog først søge om tilladelse fra kommunen, hvis det drejer sig om mere end en enkelt kubikmeter. Kommunen vil også angive, hvor jorden skal flyttes hen. Hvis du skal flytte forurenet jord, skal det stadig flyttes i containere, der lever op til lovkravene, og det vil her oftest være nemmere og billigere at hyre professionelle, fremfor at gøre det selv.

Hvis du flytter jorden indenfor egen matrikel, er det ikke nødvendigt at søge om tilladelse, med mindre jorden er forurenet og skal flyttes til et sted uden forurening. I sådanne tilfælde skal der stadig søges tilladelse, selv hvis det er på din egen grund.