En anlægs… hvad-for-noget? En anlægsstruktør laver alt klargøring på en byggeplads, etablerer fortove, arbejder med beton, kloak og jernbane. Den 4½ årige uddannelse er alsidig og kan tages allerede efter afgangsprøven fra folkeskolen. Få lov at bruge hænderne og de store maskiner på byggepladsen, og få løn under din uddannelse.

Opgaverne for en anlægsstruktør er mange og altid forskellige. Som anlægsstruktør gør du en byggeplads byggemoden med alt det forarbejde, der kræves, før et byggeri kan gå i gang. Du er med til at bygge veje og jernbaner, og under jorden tager du dig af etablering af kloak og forsyningsledninger. Bliv klogere på hvad uddannelsen indebærer på skideligeglad.dk/uddannelse-med-loen.

I eller uden for byggepladsen?

Hvad laver en anlægsstruktør på en byggeplads, og hvad er arbejdsopgaverne uden for byggepladsen? Uanset hvor arbejdet udføres, handler det om at lave det vigtige forarbejde til et større projekt.

Som anlægsstruktør er du ansvarlig for, at de andre håndværkere kan komme videre. De mangeartede opgaver gør dig som anlægsstruktør til en uundværlig del af byggearbejdet, og jobmulighederne er derfor gode med denne uddannelse i bagagen.

Opgaver på byggepladsen

Planering af jorden, udlægning til dræn og støbning af fundament er blot nogle af de mange arbejdsopgaver, der er for en anlægsstruktør på en byggeplads.

Arbejdet foregår typisk i samarbejde med andre håndværkere, og arbejdsredskaberne er både de store og de små maskiner på pladsen.

Anlægsstruktøren tager ofte det første spadestik på en byggegrund og er med til at støbe det altafgørende fundament for byggeriet.

Arbejde uden for byggepladser

Andre steder end på en byggeplads findes der også mange opgaver for en anlægsstruktør.

Ved vejarbejde er det dig som anlægsstruktør, der bygger nye veje og reparerer de gamle. Ude i byen tager du dig af etablering af cykelstier, fortove og pladser. Og nedgravningen af forsyningsledninger og kloak foregår med store maskiner og udføres også af anlægsstruktøren.

Din brede viden som anlægsstruktør gør dig til det vigtige bindeled mellem klargøring og selve byggearbejdet.

De bedste jobmuligheder

Med en alsidig uddannelse som anlægsstruktør har du nogle af de bedste jobmuligheder – uddannelsen er udnævnt som ’fordelsuddannelse’, som indikerer de gode chancer for job efter endt uddannelse.

Anlægsstruktører ansættes som regel kommunalt eller i private entreprenørfirmaer, og størstedelen af både uddannelsen og jobbet foregår udendørs.

Start uddannelsen allerede efter 9. klasse, og kom i gang med det sjove og afvekslende arbejde, hvor du bruger hovedet til at bruge hænderne hver dag.