Der kommer børnepenge én gang i kvartalet:

 • Den 20. januar
 • Den 20. april
 • Den 20. juli
 • Den 20. april.

Hvis den 20. er en lørdag, søndag eller helligdag, får man børnepenge den sidste hverdag inden. Er den 20. januar en søndag får man således børnepenge fredag den 18. januar.

Datoerne falder for de fleste familier fint sammen med, at der skal anskaffes vintertøj til børnene i oktober eller forårsjakker i april, så man kan betale med børnepenge når sæsongarderoben skal fyldes op.

Du kan finde en god oversigt over webshops hvor du kan betale med børnepenge her.

Hvornår får man børnepenge første gang?

Man modtager børnepenge første gang i kvartalet efter, barnet er kommet til verden.

Føder man den 31. juni får man børnepenge den 20. juli. Føder man den 1. juli, får man børnepenge første gang den 20. oktober. Reglerne er lavet for at skabe mindst muligt håndtering hos Udbetaling Danmark, som administrerer børnepengene.

Med andre ord:

 • For at få børnepenge i januar, skal man have født før den 1. januar.
 • For at få børnepenge i april, skal man have født før den 1. april.
 • For at få børnepenge i juli, skal man have født før den 1. juli.
 • For at få børnepenge i oktober, skal man have født før den 1. oktober.

Hvor meget får man i børnepenge?

Børnepenge hedder helt officielt Børne-og Ungeydelse.

Børnepengene udbetales automatisk til moderens NemKonto, medmindre man har kontaktet Udbetaling Danmark og bedt om at ydelsen skal overføres til en anden konto, f.eks. faderens.

Bor forældrene ikke sammen, udbetales børnepengene til den forælder, barnet er mest hos. Hvis barnet bor 7 dage hos sin mor og 7 dage hos sin far, overføres børnepengene til bopælsforælderen – det vil sige, den forælder barnet har folkeregisteradresse hos.

Man skal således ikke selv ansøge om at få børnepenge. Så snart fødslen er registreret er barnet også opført på listen over børn, der er berettiget til Børne- og Ungeydelse.

Beløbet man får i børnepenge er forskelligt fra år til år og taksterne fastsættes som regel for 2 år ad gangen. Jo yngre barnet er, jo mere får man i børnepenge. Taksterne i 2017 og 2018 er:

 • 0-2 år: 4.491 kroner
 • 3-6 år: 3.555 kroner
 • 7-14 år: 2.2796 kroner

Når barnet fylder 15 overgår det til Ungeydelse, som er 932 kroner i måneden. Dette beløb udbetales hver måned, den sidste torsdag i måneden. Ydelsen ophører måneden inden, barnet fylder 18 år.

Tallene er hentet fra Skatteministeriets hjemmeside

Hvem kan få børnepenge?

For at få børnepenge skal følgende regler overholdes:

 • Barnet skal være under 18
 • Barnet skal have dansk folkeregisteradresse
 • Barnet skal generelt opholde sig i Danmark
 • Forælderen skal have dansk folkeregisteradresse
 • Forælderen skal have opholdt sig i Danmark i en periode på mindst 2 år, indenfor de seneste 10 år
 • Forælderen skal generelt opholde sig i Danmark
 • Forælderen skal betale dansk skat
 • Barnet skal være forsørget af sine forældre
 • er barnet i plejefamilie eller er barnet på institution bortfalder børnepengene helt.