En aktie er et værdipapir der giver dig en ejerandel af et selskab. Du er altså medejer af virksomheden når du ejer en aktie. Hvilke rettigheder en aktive giver i selskabet afhænger af reglerne i den konkrete virksomhed. Du har dog altid en andel i virksomhedens fremadrettede overskud og evt. udbetalt udbytte.

Når du handler med aktier foregår det normalt på en børs, men du kan også købe andele i et normalt ApS selskab. På børser er det dog langt lettere at købe og sælge aktierne og alle virksomhederne på børsen er underlagt en række regler der sikrer at investeringen er gennemskuelig for dig som investor.

NASDAQ OMX er den dominerende børs i Danmark, men der er også OMX FIRST NORTH som er en børs for mindre virksomheder og i 2018 skulle svenske Aktietorget åbne en ny børs i Danmark. (Du kan læse mere om denne åbning her).

Aktiekurve

Aktiers værdi

Værdien af en aktie afhænger kort fortalt af udbud og efterspørgsel. Når en virksomhed sendes på børsen vil de ud fra en analyse af værdien af virksomheden fastsætte en værdi af aktierne, lad os sige bestemmer at den skal være 1.000kr og der er 1.000 aktier. Det giver en aktiekapital på 1 mio. kr. Hver aktie vil så svare til at eje 1/1000 del af virksomheden.

Stiger aktiekursen til 1100kr vil værdien af virksomhedens aktiekapital være 1.1 mio kr.

Årsagerne til at kurserne svinger er mange, lige fra de psykologiske triggere indenfor aktiehandel til regnskabsresultater, forventninger til selskabets fremtidige indtjening og den overordnede økonomiske udvikling på markedet.

Aktieafkast

Mange taler om at tjene penge på aktier og det du kan tjene penge på er to ting:

  1. Udbetaling af udbytte
  2. Stigning i aktiekursen

Ikke alle virksomheder udbetaler udbytte, men de fleste selskaber der skaber et kontinuerligt overskud og er polstret til fremtiden udbetaler udbytte til aktionærerne. Nogle selskaber vælger dog ikke at gøre det selvom pengetanken bugner, et eksempel på dette er Apple.

Det udbetalte udbytte er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed og er ofte et afkast på få procent af din investering.

Det folk oftest tjener penge på er at virksomheden klarer sig godt og stiger i værdi, altså en stigning i aktiekursen. Stiger aktiekursen med 100% vil du stå med dobbelt så mange penge som da du investerede, men aktiemarkedet kan også gå den anden vej og går selskabet konkurs er dine penge i mange tilfælde tabt.

Afkastet fra aktieinvesteringer er skattepligtigt i det øjeblik den realiseres (Når aktien sælges) omvendt er tab fradragsberettigede.

Vil du læse mere om aktier og se hvordan du handler med dem? Så anbefaler vi at du læser denne guide fra Min Investering.