Fibersprængning er en helt klassisk skade, som oftest opstår, når man skal lave hurtige og belastende bevægelser. En fibersprængning er teknisk set en eller flere skader på muskelfibrene, som opstår, når en fiber sprænges eller rives over. Fibersprængninger ses ofte i forbindelse med sportsgrene, som kræver hurtig acceleration eller rotation og derfor som oftest situationer, hvor kroppen skal anvende ekstra energi på flytte sig hurtigt.

En fibersprængning vil mærkes som en skarp smerte, der opstår pludseligt i en muskel. Den normale behandling af fibersprængninger er is, bandage og hvile. Efter nogle dage kan massage og udstrækning komme på tale, men det er meget afhængig af skadens omfang. Det er ikke unormalt at få en fibersprængning uanset, hvilken alder du har. Jo ældre du er, jo højere er risikoen dog for at få en fibersprængning.

En fiberskade kan variere fra en forstrækning af muskelfibre til en til en stor fibersprængning, eller i værste tilfælde en total muskel-overrivning. En muskel overrivning kræver en længere helingsperiode end en forstrækning af muskelfibre. De værste tilfælde af fibersprængninger kræver mere i form af et længere genoptræningsforløb, flere undersøgelser og vil ofte være forbundet med flere smerter.

Hvordan behandles en fibersprængning?

Det første døgn efter skaden er sket anbefales det at behandle fibersprængningen med is cirka 20 minutter af gangen efter RICE-princippet (Rest/ro, Is, Compression, Elevation). Hold derefter pause, så vævet bliver varmet op igen. Den samme rutine kan gentages flere gange det første døgn. Tag evt. en kompressionsforbinding på, når du ikke har skaden nedkølet.

Ud fra RICE-princippet er det altså vigtigt, at kroppen og især området omkring fibersprængningen får ro og hvile. En ompakning med is vil mindske blødninger og hævelsen.

Det er vigtigt, at du ikke lægger is direkte på huden for at undgå forfrysninger i huden. Læg derfor et viskestykke mellem isen og huden. Du må maksimalt have is på skaden i 20 minutter hver time. Du kan også anvende kompressionsforbinding i form af elastikbind. Det vil mindske hævelsen.