Hvad koster el? Det er et ret almindeligt spørgsmål hos mange – men samtidig et, det er svært at finde et klart svar på.

Prisen på el svinger nemlig ikke bare på daglig basis, men også fra el-selskab til el-selskab.

Det kan derfor sagtens betale sig at kigge sin el-aftale efter i sømmene og dermed undersøge, om det er muligere at få billigere el hos en anden el-leverandør.

Prisen på el afhænger af flere faktorer

Generelt svinger el-priserne i takt med udbud og efterspørgsel. Har eksempelvis vindforholdene været gunstige, og vindmøllerne derfor produceret meget strøm, vil der også være meget elektricitet på markedet, der skal afsættes. Derfor sænkes priserne.

Har der omvendt været dårlige produktionsforhold for de forskellige energikilder, er mængden af strøm også mindre – og så stiger prisen på el.

Priserne på el kan også påvirkes af priserne på brændselsstoffer. Er kulpriserne eksempelvis højere end normalt, vil elektriciteten således også blive det, fordi produktionsomkostningerne er højere.

Prisen på el fastsættes på den nordiske el-børs og indkøbsprisen vil derfor som udgangspunkt være den samme for alle el-selskaber.

Mange led i forsyningskæden

Der er flere aktører indblandet, når der produceres, leveres, sælges og forbruges el.

Først og fremmest er der el-producenten. Det er dem, der producerer strømmen.

Her opkøber el-selskabet, som er forhandler af elektriciteten, strømmen og sælger den videre til forbrugerne.

Strømmen sendes videre via el-nettet, som også er en selvstændig aktør.

Alle skal drage profit af handlen med el, og hver aktør har som regel individuelle priser.

50% af el-prisen består af afgifter

Der er fastsat en del afgifter på el fra statens side. Faktisk er 50% af den pris, man betaler på el, afgifter. Derudover kommer den såkaldte PSO-afgift oveni, som svarer til 15% af den samlede el-pris.

Nogle el-selskaber har derudover en række gebyrer eller abonnementspriser, der lægges oveni den egentlige pris på el.

Det kan derfor være svært at sammenligne priserne på el fra selskab til selskab. Vil du have så gennemskuelig en pris på el som muligt, kan du kaste et blik på de mindre el-selskaber i branchen, som Gasel.dk.

Her betaler du kun indkøbsprisen og et gebyr på 1 krone om dagen for håndtering. Så er det nemt at regne ud, hvad din månedlige pris på el bliver, hvis blot du kender dit forbrug.

De generelle el-priser

Prisen på el er generelt og gennemsnitligt omkring 2 kroner pr. kilowatt-time – forkortet kWh.

Den kan dog både være højere og lavere og el-priserne reguleres som regel en gang i kvartalet.

For at finde ud af, hvad den aktuelle el-pris vil være i den nuværende bolig, er du derfor nødt til at tage udgangspunkt i dit eget forbrug. Der kan nemlig være store forskelle på, hvor meget elektricitet hver husstand forbruger.

Fordi det kun er omkring 20% af den samlede regningspris, der består af udgifter konkret til elektriciteten, skal du huske at lægge afgifter og gebyrer oveni den pris, du når frem til. Kun på den måde, kan du få et reelt sammenligningsgrundlag fra leverandør til leverandør.