En alkoholiker er en person, der lider af alkoholafhængighed, hvilket medfører en række forskellige symptomer, som du kan lære mere om herunder.

Alkoholisme som diagnose

Alkoholisme eller alkoholafhængighed er en sygdom med en diagnose under WHO’s diagnosefortegnelse. Diagnosen kaldes også alkoholafhængighedssyndrom, og til diagnosen hører 6 symptomer, hvoraf man skal have 3 for at kunne siges at lide af alkoholisme. De 6 symptomer er:

 • Kontroltab ifbm. Alkoholindtag
 • Trang til alkoholindtag
 • Toleranceøgning
 • Abstinenssymptomer
 • Fortsat drikkeri på trods af skadesvirkninger
 • Alkohol har en dominerende rolle i livet

Hvis du i mere end en måned, eller flere gange inden for et år, oplever mindst tre af de ovenstående symptomer, lider du af alkoholafhængighedssyndrom.

Forskellen på at have alkoholproblemer og være alkoholiker

Der er en grads-forskel på det at have alkoholproblemer og at være alkoholiker. Generelt siger man, at hvis ens alkoholforbrug forårsager problemer i ens liv: med familien, med arbejdet, med helbredet eller med økonomien, ja, så har man et alkoholproblem.

Men et alkoholproblem opstår ikke ud af det blå, og egentlig alkoholisme udvikles over tid. Oftest starter misbruget med et usundt overforbrug af alkohol, der inden for en periode bliver til et regulært alkoholmisbrug. Dette udvikler sig til alkoholafhængighed, når personen når til et punkt, hvor der er en både psykologisk og fysiologisk afhængighed af alkoholen. Dvs. at der opstår abstinenssymptomer, toleranceøgning og andre afhængighedssymptomer, som dem der er nævnt oven for.

Hvis du vil teste, om du har et alkoholproblem

Den amerikanske misbrugs-ekspert og Ph.D.  Normann G. Hoffmann har i 1999 udviklet en videnskabeligt anerkendt test, der kan bruges til at diagnosticere et behandlingskrævende alkoholproblem.  Testen består af 6 spørgsmål, og hvis du svarer ja til 2 eller flere spørgsmål, er du sandsynligvis alkoholmisbruger. Testen er også kendt som U.N.C.O.P.E.-testen.  Spørgsmålene er:

 1.  Har der i det seneste år været episoder, hvor du har drukket mere end tiltænkt?
 2. Har du nogensinde forsømt forpligtelser pg.a. alkoholdrikkeri?
 3. Har du i det seneste år forsøgt eller ønsket at nedsætte dit alkoholforbrug?
 4. Har nogen af dine tætte relationer påtalt dit alkoholforbrug?
 5. Har du nogensinde været optaget af, hvornår du næste gang kunne drikke?
 6. Har du nogensinde anvendt alkohol for at dulme ubehagelige følelser som angst, stress eller bekymring?

Udfordringen med testen er, at spørgsmålene ikke altid kan svares med et klart ja eller nej. For hvad vil det egentlig sige at ”forsømme forpligtelser”? Meget ofte oplever pårørende og behandlere, at folk med et alkoholmisbrug, ikke erkender deres problem, og at de ikke kan eller vil genkende deres pårørende udlægning af deres alkoholmisbrug. Derfor kan ovenstående test være et godt værktøj til at tage den svære samtale mellem en pårørende og en misbruger.

Behandling af alkoholmisbrug

Alkoholisme er en sygdom, som kræver professionel behandling. Hvilken behandling der er mest effektiv, afhænger af flere faktorer, bl.a. misbrugerens netværk. Det er statistisk set sådan, at hvis misbrugeren har et godt, ædru netværk og et liv med f.eks. job og familie, vil ambulant alkoholbehandling med udgangspunkt i samtaleterapi og strategier for et liv uden alkohol være det mest effektive. Mens en svært socialt belastet misbruger med en omgangskreds og en hverdag præget af misbrug, ofte vil have bedst effekt af døgnbehandling.