Som ordet antyder, foregår en rodbehandling omkring tandrødderne og i tændernes rodkanaler. Her fjernes tandnerven og de eventuelle bakterier, der kan have samlet sig i forbindelse med for eksempel en rodbetændelse.

Betændelsen kan medføre smerter, fordi der har ophobet sig så meget puds, at dette trykker på de omkringliggende nerver – og at bakterierne i betændelsen er i gang med at nedbryde tandnerven. Det er dog ikke altid, at man har smerter op til en rodbehandling.

Rodbehandling – trin for trin

En rodbehandling foregår efter en nogenlunde fast procedure.

Bedøvelse

Inden en rodbehandling går i gang, bliver man lokalbedøvet, så indgrebet bliver smertefrit. I nogle tilfælde er alle tandnerver allerede døde, hvormed der ingen følelse vil være i tanden. Dette kan dog være svært helt at vide, inden behandlingen går i gang og derfor lokalbedøver de fleste tandlæger som udgangspunkt altid inden.

Adgang til rodkanalerne

Når bedøvelsen virker, begynder tandlægen at bore i tanden. Der bores relativt dybt, så der kan skabes adgang til selve rodkanalerne.

Hvor mange rodkanaler den enkelte tand har afhænger af selve tanden. Fortænder og hjørnetænder har kun 1 rod, de små kindtænder har 1-2 rødder og de store kindtænder har 2-5 rødder. Jo flere rødder jo længere tid vil en rodbehandling tage. Prisen for en rodbehandling afhænger også af antallet af tandrødder.

Nerven fjernes

Når tandrødderne er blotlagte, kan tandens nerve og eventuelle bakterier, der måtte have samlet sig, fjernes. Dette foregår med små og meget tynde file, som tandlægen nænsomt bruger til at rengøre rodkanalerne med.

Der kan både benyttes manuelle file eller et elektronisk instrument kaldet en Reciproc, som via et intelligent system kan sørge for, at rensningen bliver så effektiv som muligt.

I forbindelse med oprensningen af tandrødderne bliver tandens rodkanaler samtidig skyllet og renset med forskellige desinficerende væsker, der både slår eksisterende betændelse ned og forhindrer nye angreb i at opstå.

Nogle gange er det nødvendigt at udføre rodbehandlingen ad flere omgange for at være sikker på, at al betændelse og tandnerve er fjernet.

Tanden genopbygges

Når rodbehandlingen er endeligt overstået, skal tanden genopbygges. Dette gøres med et specielt rodfyldningsmateriale, som stabiliserer tanden der ikke længere har nogen naturlig rod.  Når tanden atter er lukket, kan der desuden heller ikke trænge nye bakterier ned i den.

Efter rodbehandlingen

Selve rodbehandlingen medfører som regel ingen smerter, fordi du er lokalbedøvet. Når bedøvelsen er aftaget, kan du dog opleve en smule ubehag. Årsagen er at tandens rodkanaler kan være irriterede, fordi de er blevet renset op. Samtidig kan den desinficerende væske, der har været anvendt, i nogle tilfælde også irritere området omkring rodkanalerne.

Smerterne vil som regel aftage indenfor de første 12 timer og efter et par døgn mærker de fleste ikke længere noget til indgrebet. Har du meget ondt, kan din tandlæge udskrive smertestillende medicin til dig. Hæver området vedvarende op – og aftager smerterne ikke i løbet af det første halve døgn – skal du kontakte din tandlæge.